ایران ، ،تاریخ و فرهنگ ، تات ، تاکستان ، تاتی ، چهره های تات ، هنر

تیموریان

نویسنده :
تاریخ:پنجشنبه 28 آبان 1394-07:03 ق.ظ

تیموریان یا گورکانیان  771– 911 ق. /  1370 - 1506 م  /  748-884  خ ، دودمانی ترک تبار بودند.
 بنیان‌گذار این دودمان تیمور بود.
او ادعا می‌کرد نسبش به چنگیز خان می رسد و دربرلاس که کنفدراسیونی از تاتارهای کوچ رو بود به دنیا آمد.
تیمور کشوری گسترده و دولتی سترگ ایجاد کرد و سرزمین ماوراءالنهر را به اهمیتی رساند که تا آن زمان هیچ گاه بدان پایه نرسیده بود.
او مرزهای خود را نخست در سرتاسرآسیای میانه و آنگاه سراسرخراسان  و آنگاه به همه ی بخش‌های  ایران و اپراتوری عثمانی و بخش‌هایی از هندوستان  گسترش داد.
 از آنجایی که فتوحات تیمور بیشتر جنبه ی یورش و هجوم داشت تا تسخیر واقعی، اغلب این مناطق باز به زودی از تصرف تیموریان خارج شد.
با این حال ماوراالنهر مدتی مرکز دولتی شد که بیشتر ایران و افغانستان را  افزون بر ماوراءالنهر در بر می‌گرفت.
 هنگامی که کشورهای گسترده تیموری تجزیه شد، دوره ی هرج و مرج پیش آمد.
 به محض اینکه تیمور مرد، ترکان عثمانی و آل جلایر و ترکمانان درصدد تصرف کشورهای ازدست‌رفته ی  خود برآمدند.
 بااین همه، فرزندان تیمور موفق شدند که شمال ایران را کم و بیش به مدت یک سده برای خود نگاه دارند.

هرچند آنان بیشتر با یکدیگر در کشمکش بودند.
سرانجام   شاهرخ  موفق شد که مناقشه های اقوام خود را تا حدی رفع و قدرت و اعتبار کشور را نگهداری کند.
ولی پس از مرگ او تصرفاتش به قسمت‌های کوچک‌تر مجزا شد و به همین سبب صفویان  و امرای شیبانی آنها را به متصرفات خود پیوست کردند.
 با این حال خاندان تیموری از میان نرفت و نوادگان تیمور پس از چندی پستر فرمانروایی خود را به هندوستان بردند و امپراتوری بزرگ  گورکانیان هند را بنیاد گذاردند.

 تیموریان :

 • تیمور ۷۷۱ – ۸۰۷  ق. /  ۱۳۷۰ - ۱۴۰۵ م.
 • خلیل سلطان ۸۰۷ – ۸۱۲ ق.  /  ۱۴۰۵ - ۱۴۱۰ م.
 • شاهرخ ۸۰۷ – ۸۵۰  ق.  /  ۱۴۰۵ - ۱۴۴۷ م.
 • بایسنقر میرزا
 • الغ بیک ۸۵۰ – ۸۵۳  ق.  /  ۱۴۴۷ - ۱۴۴۹ م.
 • عبدالطیف ۸۵۳ – ۸۵۴  ق.  /  ۱۴۴۹  - ۱۴۵۰ م.
 • عبداله ۸۵۴ – ۸۵۵  ق.  / ۱۴۵۰ - ۱۴۵۱ م.
 • سلطان ابوسعید ۸۵۵ – ۸۷۳  ق. /  ۱۴۵۱ - ۱۴۶۹ م.
 • سلطان حسین بایقرا در هرات ۸۶۲ – ۹۱۱  ق.  /  ۱۴۷۰ - ۱۵۰۶ م.
 • سلطان احمد ۸۷۳ – ۸۹۹  ق. /  ۱۴۶۹ - ۱۴۹۴ م.
 • سلطان محمود ۸۹۹–۹۰۰ ق. /   ۱۴۹۴  - ۱۴۹۵ م.
 • دوره ی هرج و مرج ۹۰۰ تا ۹۱۱  ق.  /  ۱۴۹۵ - ۱۵۰۶ م.

این سلسله به‌دست امرای شیبانی منقرض شد.

تیمور گورکانی ( تیمور لنگ ) :

تیمور دریک خانواده از طایفه برلاس (بارلاس ) که کنفدراسیونی تاتارهای کوچ رو بودند در ۷۳۶ ق / ۱۳۳۵ م . دیده به جهان گشود .

او سلسله تیموری را در ایران و آسیای میانه و آسیای جنوبی پایگذاری کرد.

تیمور خیلی زود در سوارکاری و تیراندازی مهارت یافت.

پدرش تراغای، از جنگجویان ایل برلاس بود که طایفه‌اش در این نواحی از قدرت و نفوذ محلی برخوردار بودند.

در ۷۶۱ ق.  /  ۱۳۶۰ م، فردی به نام تغلق تیمور ، از نوادگان جغتای، از فرارود به ماورالنهر لشکر کشید.

حاجی برلاس که دفاع از شهر کش را در مقابل این مهاجم دشوار یافت، دفاع از ولایت را به پسر تراغای یعنی تیمور سپرد که در آن هنگام ۲۵ سال داشت.تیمور به زودی در رمضان ۷۷۱ ق. / آوریل ۱۳۷۰ م  ، توانست با شکست امیر حسین از نوادگان قزغن درکابل  که مدعی منصب اجدادی خود بود، بلخ را تسخیر و حکومتی مستقل تشکیل دهد.

تیمور از این پس خود را «صاحبقران» خواند.

پس از آن طی پنج سال از ۷۷۲ تا ۷۷۷ ق.  /  ۱۳۷۰ تا ۱۳۷۵ م،  تیمور سه بار به خوارزم و پنج بار به قلمرو خانان جَثَه در آن سوی سیحون لشکر کشید.

با این وجود در سال دهم سلطنتش موفق به فتح خوارزم شد و عاقبت توانست آنجا را ویران کند   ؟  !

تیمور دشت قبچاق و مغولستان را نیز زیر فرمان خود آورد.

او سپس در سال ۷۸۳ ق .  فرزند ده ساله خود، میران شاه را با سپاهی، مامور تسخیر خراسان کرد و خود نیز به آنها پیوست  !

تیمور نیشابور و هرات  را تصرف کرد و در هرات از سرهای مردم مناره‌ها ساخت  ؟  ! ! !

سپس مازندران را که تا سال ۷۵۰ ق . در تصرف ملوک باوند بود به تسخیر خود درآورد.

او در یورشی سه ساله که از ۷۸۸ تا ۷۹۰ ق .  طول کشید  ، آذربایجان،لرستان، ارمنستان، گرجستان و شروان را نیز تصرف کرد و در سال ۷۹۳ ق .   مردم خوارزم را قتل‌ عام کرد  ؟  !

حمله ی پنج ساله وی بین سال‌های ۷۹۴ تا ۷۹۸ ق. صورت گرفت و پس از آن حکومت هر شهر را به یکی از فرزندان یا خویشاوندان خود سپرد.

سپس مسکو را فتح کرد و به  هندوستان  یورش آورد. در سال ۸۰۱ ق . آنجا را نیز تصرف کرد و صد هزار نفر را به قتل رساند ؟ !

تیمور سپس به سمرقند بازگشت. لشکرکشی وی به ایروان از سال ۸۰۲ تا ۸۰۷ ق. طول کشید که آن را یورش هفت ساله می‌نامند.

در سال ۸۰۳ ق. با  ترکان عثمانی جنگید و چندین شهر را گرفت.

در همین هنگام سفیرهایی به مصر  فرستاد، ولی چون نتیجه‌ای نگرفت، مصمم شد به مصر حمله کند و در طول این لشکرکشی، حلب ،  دمشق و  بغداد  را نیز تصرف نمود.

در سال ۸۰۴ ق . بایزد یکم  سلطان عثمانی را مغلوب و اسیر کرد.

بعد از آن تصمیم گرفت چین را تسخیر کند و عازم آنجا شد.

او با سپاهیانش تا کنار رود سیحون نیز رفت ولی در اترار بیمار شد و در رمضان سال ۸۰۷ ق.  / فوریه ۱۴۰۵ م. ، در سن ۷۱ سالگی درگذشت.

تیمور از ۷۷۸ ق. / ۱۳۷۷م. تا هنگام مرگش در ۸۰۷ ق. / ۱۴۰۵ م، به مدت ۲۹ سال، بخش عظیمی از جهان را زیر فرمان خود آورد .

او بنیان امپراتوری را گذاشت که بالافاصله پس از مرگش، انحطاط و زوال و تجزیه آن آغاز شد ! ؟

فتوحات تیمور که به قیمت خونریزی‌های دهشت بار و ویرانی‌های بسیار به دست آمده بود، چندان پایدار نماند و به زودی قلمرو او با توجه به منازعات بین بازماندگانش و ظهور دو طایفه ترکمان : 

1. قرا قویون لو (سیا بز ها )

2. آق قویون لو (سفید بز ها )

تجزیه و بعدها توسط دولت صفوی دوباره یکپارچه و متمرکز شد.


مرگ تیمور و نزاع‌های پس از او :


امیر تیمور پس از ۳۶ سال فرمانروایی و کشورگشایی با بر جای گذاشتن قلمروی گسترده، در ۸۰۷ ق. در اترار درگذشت. از وی ۳۱ پسر، نوه، نتیجه و نتیجه‌زاده باقی‌ماند.

از پسران او عمر شیخ و جهانگیر در زمان حیاتش درگذشته بودند .

  میرانشاه و شاهرخ نیز چون مورد توجه پدر نبودند، به جانشینی انتخاب نشدند.

 تیمور، پیر محمد پسر میرزا جهانگیر  را که در آن زمان والی  کابل بود، به جانشینی خود برگزید .

اما به‌رغم علاقه‌ای که سرداران سپاه تیمور نسبت به اجرای واپسین خواست او مبنی بر جانشینی نوه‌اش پیرمحمد  نشان می‌دادند، مجالی برای اجرای این وصیت پیدا نشد.

سیاست تیمور در اداره ی  شهرهای تسخیر شده، واگذاری حکومت هر ولایت به یکی از اعضای خاندانش یا حکامِ محلیِ مورد اعتماد و قرار گرفتن خودش در رأس همه ی  امور بود.

به نظر می‌رسد او این سیاست را از چنگیز تقلید می‌کرد.

اما بر خلاف چنگیز که پسرانش بلافاصله بعد از او، با جانشینی که او برگزیده بود کنار آمدند و با حفظ اتحاد، از فروپاشی امپراتوری جلوگیری کردند، بازماندگان تیمور به درگیری با هم پرداختند.

با اعلام خبر درگذشت تیمور، امیرزادگان و مدعیانِ سلطنت، که بیشتر از نوادگانش بودند، بر سر جانشینی او  به مخالفت با یکدیگر پرداختند.

منازعات طولانی خانوادگی و درونی بین بازماندگان تیمور قلمرو وسیعی را که او با وجود آن همه جنگ و شقاوت به هم پیوند داده بود تجزیه کرد.

ابتدا همراهان تیمور مرگ او را پنهان کردند.

آنها طرح حمله به چین را بی آنکه لغو نمایند، متوقف کردند و چون نوه ی تیمور( پیرمحمد) که باید بنا به وصیتش جانشین او می‌شد ، در آن هنگام دور از پایتخت و در حدود غزنین بود، موقتاً شخص دیگری را به نیابت از او جانشین تیمور کردند.

این شخص نوه دیگر تیمور، خلیل سلطان، پسر میرانشاه ، و به روایتی پسر خود تیمور، بود که در آن هنگام با لشکر تیمور همراه و حاضر بود.

این اقدام هم نتوانست تمرکز را در خاندان تیمور حفظ کند و به‌زودی با مخالفت بازماندگان مواجه شد.

به‌تدریج این اختلافات طولانی شد و دامنه پیدا کرد. چنان که در اندک مدتی، توطئه‌ها و تحریکات، میراث عظیم تیمور را به حکومت های مستقل و متخاصم تبدیل کرد.

جانشینان تیمور :

میرانشاه و پسرش ابابکر دردیار بکر و  عراق عرب حکومت داشتند.

عمر، پسر دیگر میرانشاه، حاکم آذربایجان و  عراق عجم بود.

پیرمحمد ، رستم و اسکندر ، پسران عمرشیخ، به ترتیب فارس، اصفهان و  همدان را تحت فرمان داشتند.

هریک از آنان می‌کوشیدند تا با کمک امیران و لشکریان، هر چه زودتر سمرقند، تختگاه تیمور، را فتح کنند.

پیرمحمد که تیمور وصیت کرده بود جانشینش باشد، در  قندهار بود و نتوانست به‌موقع به سمرقند برسد.

برخی از امیران تیمور، به بهانه ی  عملی کردن نقشه ی  لشکرکشی تیمور به  چین ،  خلیل سلطان پسر میرانشاه را که در تاشکند بود، بر تخت نشاندند .

اما خلیل سلطان با مخالفت سایر امیرانِ قدرتمند تیمور، از جمله امیر شاه ملک و  امیر شیخ نورالدین و دیگر مدعیان حکومت روبرو شد.

نخستین فرد از خاندان تیمور که مخالفت جدّی خود را با او آشکار کرد، سلطان حسین، نبیره ی  دختری تیمور، والی ماورای سیحون بود  اما نتوانست حمایت لشکریان را جلب کند و ناگزیر به شاهرخ پیوست و سپس در هرات به دستور او به قتل رسید.


شاهرخ در هرات خود را وارث تخت پدر نامید و به سبب اقتدار و کفایتش توانست تا اندازه‌ای بر دیگر مدعیان چیره شود.

پیرمحمد در شیراز بر خلاف برادرانش، حمایتش را از شاهرخ که ناپدری‌اش نیز بود، اعلام کرد.

در همین زمان درگیری و کشمکش میان مدعیان حکومت، یعنی پسران عمرشیخ (رستم، اسکندر، پیرمحمد و بایقَرا) و پسران میرانشاه (عمر و ابابکر و خلیل سلطان) آغاز شد.

شاهرخ با اینکه بسیاری از امیران، همچون امیرشاه ملک و حاکمان محلی، از او حمایت می‌کردند از درگیری مستقیم با افراد خاندانش اجتناب کرد و به سرو سامان دادن هرات مشغول شد.

از طرفی در تبریز، اصفهان، شیراز، کرمان و سبزوار  به‌سبب بی‌کفایتی خلیل‌سلطان و درگیری مدعیان جانشینی، آشوب شده بود.

خلیل‌سلطان پس از چهار سال حکومت در سمرقند و از بین بردن خزاین تیمور، گرفتار خدایداد حسینی، والی ماورای سیحون شد.

شاهرخ در ۸۱۱ ق. به ماورا سیحون لشکر کشید، خدایداد را کشت و خلیل‌سلطان را پس از رهایی به  ری  فرستاد و سمرقند را به  الغ بیک داد .


 شاهرخ :


 پانزده سال پس از درگذشت تیمور به‌تدریج قدرت پسر او ، شاهرخ بر سایر امیرزادگان و مدعیان تاج و تخت فزونی یافت و به خارج از مرزهای خراسان راه پیدا کرد.

در واقع نزاع اولیه بین مدعیان تاج و تخت تیمور که پس از مرگ وی قریب سی سال طول کشید با چیرگی تدریجی شاهرخ بر تمامی قلمرو تیمور، دورانی هر چند کوتاه از ثبات و امنیت را تجربه کرد.

شاهرخ پس از تسخیر مازندران در ۸۰۹ ق. ،ماورای نهر و مغولستان را در ۸۱۱ ق. ،بلخ و تخارستان  را در ۸۱۲ ق.  وخوارزم را در ۸۱۵ ق . تحت فرمانروایی خود درآورد.

در ۸۱۷ ق. عراق عجم  (اراک ) و فارس  را از اسکندر گرفت و همانند تیمور حکومت این نواحی را میان پسران و نوه‌هایش تقسیم کرد.

در این مدت بسیاری از مدعیان حکومت از بین رفتند:

عمر در ۸۰۹ ق.  به دست برادرش ابابکر کشته شد و ابابکر را  ایدکو ، والی کرمان، کشت.

میرانشاه در ۸۱۰ ق.  به دست قرا یوسف ترکمان  و  پیرمحمد جهانگیر در ۸۱۱ ق. به دست وزیرش پیرعلی تاز ، به قتل رسیدند، خلیل سلطان هم در ۸۱۴ ق. به مرگ طبیعی درگذشت .

شاهرخ که توانسته بود از سرزمین‌های از هم گسیخته، قلمرو تقریباً یکپارچه‌ای فراهم سازد با همسایگان و رقیبانش روابطی دوستانه برقرار کرد .

چنانکه سفیرانی ازچین ،هند ،شروان و دشت قبچاق  به دربار او آمد و رفت داشتند.

اما او هیچگاه نتوانست قدرت تیموریان را در خارج از مرزهای ایران و ماوراءالنهر تثبیت کند. شاهرخ با وجود کامیابی‌هایش در سامان دادن به امور داخلی و از بین بردن رقیبان، پس از قدرت گرفتنقرا قویون لو در آذربایجان ، نتوانست اقتدار خویش را در آنجا حفظ کند.

با مرگ قرایوسف ترکمان در ۸۲۳ ق. ، شاهرخ حدود یک سالتبریز را در اختیار داشت و سه بار نیز به آذربایجان لشکر کشید که آخرین بار در ۸۳۹ ق.  بود.

ولی با وجود این پیروزی‌ها نتوانست آنجا را حفظ کند و چون از بیم پسران قرایوسف، کسی حکومت آذربایجان را نمی‌پذیرفت ،  شاهرخ مجبور شد، فقط به ذکر نامش در خطبه‌هایی که در آذربایجان خوانده می‌شد، بسنده کند.

وی در اواخر عمر با شورشِ سلطان محمد، پسر  بایسنقر و حاکم ری ، مواجه شد و با وجود بیماری، به تشویق همسرش گوهر شاد آغابیگم ، در ۸۵۰ ق. به آنجا لشکر کشید.

سلطان محمد گریخت و شاهرخ پس از ۴۳ سال سلطنت، در ری درگذشت .

شاهرخ در سن هفتاد و دو سالگی و به سال ۸۵۰ ق. / ۱۴۴۶ م.  چشم از جهان فروبست.

شورش سلطان‌محمد و مرگ شاهرخ، موجب تسریع در زوال این خاندان شد.

هنگام مرگ شاهرخ از میان پسرانش تنها الغ بیگ میرزا در قید حیات بود، که او هم بیشتر یک محقق و عالم ریاضی بود تا یک فرمانروا.

از این رو پس از یک دوره نسبی ثبات، انحطاط خاندان تیموری دوباره آغاز شد و این بار با سرعت بیشتری هم رو به تلاشی و اضمحلال رفت.

کشمکش بین بازماندگان شاهرخ ده سالی به طول انجامید تا این که ابوسعید، نواده میرانشاه و پسر میرزا سلطان‌محمد مدتی تفوق یافت،

اما دیری نپایید که دوران فرمانروایی او نیز به پایان رسید به طوری که در یک دهه بعد، به دست میرزا یادگار محمد، نواده بایسنقر که به اردوی آق قویونلو پیوسته بود به قتل رسید.

به این ترتیب با مرگ ابوسعید در رجب ۸۷۲ ق.  / فوریه ۱۴۶۸ م. ، دوران فرمانروایی تیموریان به‌سر آمد.

در این دوره ثبات و آرامش نسبی و رونق اقتصادی که در قلمرو تیموریان، بخصوص در شرق ایران فراهم شده بود، از میان رفت.

منازعات داخلی بیشتر شد و حریفان قدرتمندی همچون  ازبکان  از شمال  وقراقوین لو و آق قویون لو از غرب، حکومت تیموریان را تهدید می‌کردند.

شاهرخ، بر خلاف تیمور، جانشینی برای خود انتخاب نکرد. دو فرزندش ، بایسنقر و جوکی میرزا در زمان حیات او درگذشته بودند و فرزند دیگرش، الغ بیک ، بیشتر اوقات در سمرقند بود و به عنوان مهمان به دربار پدر دعوت می‌شد و در امور سلطنت دخالتی نداشت

بجز الغ بیگ و فرزندش عبدالطیف ، دیگر مدعیان جانشینی عبارت بودند از:

ابراهیم سلطان، پسر دیگر شاهرخ که در زمان پدر حاکم فارس بود؛

علاءالدوله و سلطان محمد، فرزندان بایسنقر.

ابتدا سلطان محمد توانست بر دیگر حریفان چیره شود و علاءالدوله را که از حمایت گوهرشادآغا برخوردار و قائم مقام شاهرخ در هرات بود، از این شهر فراری دهد .

در این دوره قلمرو تیموری به سه بخش تقسیم گردید:

۱- الغ بیگ و عبداللطیف میرزا در ماوراءالنهر،

۲- ابوالقاسم بابُر در خراسان ۳

- سلطان محمد در عراق عجم، فارس، کرمان و خوزستان

آذربایجان همچنان در اختیار قراقوینلوها بود.

دیری نپایید که کشمکش‌های خونینی میان مدعیان حکومت در گرفت.

الغ‌بیگ، پس از دو سال درگیری با پسرش، عبداللطیف، عاقبت در ۸۵۳ ق. به دست او کشته شد.

عبداللطیف هم یک سال بعد با توطئهٔ امیرانش به قتل رسید و عبداللّه پسر ابراهیم، فرمانروای ماوراءالنهر شد ولی حکومت او هم دوامی نداشت و در ۸۵۴ ق. ابو سعید گورکان ، نوهٔ میرانشاه، او را کشت و سرزمین او را گرفت.


در همین زمانجهان شاه قراقویون لو  با بهره‌گیری از درگیری امیرزادگان تیموری، همدان و قزوین را گرفت و سپس برای مقابله با سلطان محمد به اصفهان رفت، اما پیش از رسیدن به آنجا در جُربادقان  ( گلپایگان ) متوقف شد.

با وساطت گوهر شاد آغا که به سبب استیلای ابوالقاسم بابر بر خراسان به سلطان محمد پناه آورده بود ـ غائله بدون جنگ خاتمه پذیرفت و حکومت سلطانیه و قزوین و همدان به جهانشاه تعلق گرفت.

سلطان محمد نیز پس از توافقی ناپایدار با ابوالقاسم بابر، گرفتار برادر شد و به دستور او در ۸۵۵ ق. به قتل رسید.

با مرگ سلطان‌محمد، قلمرو تیموریان کوچکتر شد، جهانشاه، یزد و عراق عجم و فارس را نیز گرفت و ابوالقاسم بابر به حکومت خراسان بسنده کرد. 

در این مرحله در خاندان تیموریان، دو مدعی جدید سر برآوردند:

1. سلطان ابوسعید که با کمک ابوالخیر خان ازبک  و حمایت  نقشبندیان  بر ماوراءالنهر مسلط شد.


2. سلطان حسین بایقرا که در مرو حکومت تشکیل داد.

ابوالقاسم بابر، پس از ده سال حکومت، در ۸۶۱ ق.  درگذشت و پسر یازده ساله‌اش، میرزا شاه محمود، در هرات جانشین او شد اما با حملهٔ ابراهیم، پسر علاءالدوله، از آنجا گریخت.

جهانشاه در ۸۶۲ ق. ، هرات را فتح کرد و ابراهیم را فراری داد.اما حکومت او در هرات هشت ماه بیشتر دوام نیاورد و با شنیدن خبر شورش فرزندش،حسنعلی قراقویونلو ، ناگزیر در ۸۶۳ ق. هرات را به سلطان ابوسعید واگذار کرد و به آذربایجان بازگشت 

سلطان ابوسعید در ۸۶۳ ق. پس از غلبه بر لشکریان مشترک علاءالدوله و ابراهیم سلطان و سنجرمیرزا (نوهٔ عمرشیخ) توانست به استقلال بر خراسان حکومت کند و با مرگِ این مدعیانِ حکومت، سلطان ابوسعید از فتنهٔ آنان آسوده شد و تا ۸۷۳ که به آذربایجان لشکر کشید، از بازماندگان خاندان تیموری، کسی قدرت مقابله با او را نداشت.

با کشته شدن جهانشاه به دست سپاهیان اوزون حسن آق قوینلو (حسن دراز )، اقتدار سلطان ابوسعید با خطری جدّی مواجه شد.

اوزون حسن، یادگارمحمد (نوهٔ بایسنقر) را اسماً در آذربایجان بر تخت نشانده بود و خود به نام او حکومت می‌کرد.

سلطان ابوسعید در ۸۷۲ ق. با لشکریان بسیار و امید دریافت کمک ازشروان شاه (فرخ یسار)، به آذربایجان لشکر کشید، ولی به سبب خیانت اطرافیان، اسیر اوزون حسن گردید و در ۸۷۳ ق.کشته شد.

با مرگ سلطان ابوسعید و پایان حکومت هجده سالهٔ او و نیز با قدرت گرفتن اوزون حسن در غرب ایران و عراق عجم، خاندان تیموری با سرعت بیشتری رو به زوال رفت.

از سلطان ابوسعید ده پسر باقی‌ماند اما هیچکدام اقتدار او را نداشتند.

بازماندگان :

هرچند پس از شاهرخ حکومت تیموریان به عنوان یک حکومت بزرگ و فراتر از یک منطقه خاص، دیگر وجود نداشت اما حکومت محلی در منطقه هرات و اطراف آن برقرار ماند.

این حکومت که توسط سلطان حسین بایقرا  اداره می‌شد، تا سال ۹۱۲ ق. ادامه یافت.

سلطان حسین بایقرا، هرات را از مناطق مهم و تأثیرگذار در تاریخ ایران و تاریخ هنر ایرانی تبدیل نمود و باعث شد تا مکتب هرات در نقاشی  و خوش نویسی ایرانی نامی ماندگار بیابد.

سلطان حسین بایقرا در ۸۷۳ ق. پس از سلطان ابوسعید، بر هرات استیلا یافت، اما یادگار محمد با کمک آق قوینلوها هرات را از او گرفت.

سلطان حسین پس از دو سال بر یادگار محمد چیره شد و بعد از کشتن او با ایجاد ثبات نسبی و احیای رونق فرهنگی در خراسان، توانست حدود ۳۵ سال در آنجا حکومت کند.

ولایات دیگر ایران،ارمنستان  ودیار بکر در اختیار آق قوینلوها بود که تا ۸۸۲ ق. در کمال قدرت بودند. سلطان حسین چهارده پسر داشت.

پس از چندی با حملات ازبک‌ها به خراسان از سمت شمال، با نافرمانیِ پسرانش، به‌ویژهبدیع الزمان تیموری (حاکم قندهار) مواجه شد.

سلطان حسین که به سبب بیماری نمی‌توانست با ازبکان مقابله کند، از فرستادن نیرو برای بدیع‌الزمان به منظور دفع ازبکان، خودداری کرد.

با وخیم‌تر شدن اوضاع، درباریان در ۹۱۱ ق. ، بدیع‌الزمان و مظفرحسین میرزا (پسر دیگر سلطان حسین) را به‌طور مشترک بر تخت نشاندند .

سلطان حسین در همین سال درگذشت و چندی بعد شاهزادگان تیموری دو باره درگیر منازعات داخلی شدند.

شیبک خان ازبک  با استفاده از کشمکش‌های آنها، در ۹۱۳ ق. هرات را گرفت و به سلطهٔ دویست سالهٔ تیموریان در خراسان پایان داد.

بسیاری از شاهزادگان تیموری کشته شدند و در ۹۱۴ق. بدیع الزمان به شاه اسماعیل صفوی پناه برد .

محمد زمان میرزا، فرزند بدیع‌الزمان و آخرین مدعی سلطنت تیموریان، برای احیای حکومت خاندانش تلاش کرد.

وی مدتی در بلخ بود اما عاقبت به دست ازبکان افتاد.نوع مطلب :

داغ کن - کلوب دات کام
نظرات() 
best online casino
دوشنبه 16 اردیبهشت 1398 08:57 ب.ظ
new online casino list
online roulette
usa approved online casino
gamefly free trial
یکشنبه 15 اردیبهشت 1398 05:25 ب.ظ
Woah! I'm really digging the template/theme of this website.
It's simple, yet effective. A lot of times it's very difficult to get that "perfect balance" between usability and visual
appearance. I must say you have done a superb job with this.
Additionally, the blog loads very quick for me on Chrome.
Outstanding Blog!
http://www.mirmetro.net/node/1413
جمعه 6 اردیبهشت 1398 06:39 ق.ظ
ブランドコピー品通販、全て新品、高い品質、激安、送料無料。ブランド財布コピー、ブランドバッグコピー
http://www.ilcervellone.it/it/component/banners/click/9.html
چهارشنبه 4 اردیبهشت 1398 03:53 ب.ظ
1905年にドイツ生まれのハンス?ウィルスドルフが時計商社としてロレックススーパーコピーの前身で
minecraft
چهارشنبه 21 فروردین 1398 06:28 ب.ظ
If you would like to improve your experience simply keep visiting
this website and be updated with the newest information posted here.
cheap liquid cialis
چهارشنبه 21 فروردین 1398 12:28 ب.ظ
buy levitra in thailand
red cialis pills
viagra sale point pakistan
minecraft
سه شنبه 20 فروردین 1398 08:58 ب.ظ
I quite like looking through an article that will make men and women think.
Also, thank you for allowing me to comment!
minecraft
دوشنبه 12 فروردین 1398 05:34 ق.ظ
Simply want to say your article is as surprising.
The clearness to your post is simply cool and i could suppose you're a professional in this subject.
Fine together with your permission let me to seize your RSS feed to stay updated with imminent post.

Thank you 1,000,000 and please keep up the enjoyable work.
minecraft
جمعه 2 فروردین 1398 02:34 ق.ظ
I think this is one of the most significant information for
me. And i am glad reading your article. But wanna remark on few general things, The web site style is wonderful, the
articles is really nice : D. Good job, cheers
math playground green mission
پنجشنبه 25 بهمن 1397 06:24 ق.ظ
Good post, thank
coolmath minesweeper
پنجشنبه 25 بهمن 1397 06:24 ق.ظ
I like the post, thank
Sling TV
پنجشنبه 15 آذر 1397 01:07 ب.ظ
Thanks for sharing your info. I truly appreciate your efforts and I will be waiting for your further write ups thank you once again.
casino online
پنجشنبه 1 آذر 1397 04:19 ب.ظ
best casino bonus first deposit
empire city online casino
online casino sign up bonuses
What Equipment is Needed for Sling TV
دوشنبه 21 آبان 1397 08:50 ب.ظ
Somebody essentially lend a hand to make significantly posts I might state.
That is the very first time I frequented your website page and
to this point? I amazed with the research you made to
create this actual post extraordinary. Great task!
What Equipment is Needed for Sling TV
شنبه 19 آبان 1397 08:05 ق.ظ
Very good post. I will be going through many of these issues as well..
Quest Bars
جمعه 18 آبان 1397 04:39 ب.ظ
Thank you for any other great post. The place else may just anybody
get that kind of information in such an ideal way of writing?
I've a presentation subsequent week, and I am at the look for
such information.
Quest Bars Cheap
چهارشنبه 16 آبان 1397 08:38 ق.ظ
Hi there colleagues, good piece of writing and good arguments commented at
this place, I am in fact enjoying by these.
quest bars cheap
یکشنبه 13 آبان 1397 03:37 ب.ظ
For hottest news you have to pay a visit internet and on world-wide-web I found this
site as a most excellent site for most recent updates.
descargar facebook
شنبه 12 آبان 1397 01:39 ق.ظ
Magnificent beat ! I wish to apprentice while you amend your site, how could i subscribe
for a blog site? The account helped me a acceptable deal.
I had been a little bit acquainted of this your broadcast offered bright clear concept
Benefits of Coconut Oil
جمعه 27 مهر 1397 02:18 ب.ظ
I don't even know the way I finished up right here, but I
assumed this put up was great. I don't know who you're
but definitely you're going to a well-known blogger
when you aren't already. Cheers!
tinder dating site
سه شنبه 24 مهر 1397 05:25 ب.ظ
I like the valuable information you provide in your articles.
I will bookmark your weblog and take a look at again right here regularly.
I am somewhat certain I'll be told plenty of new
stuff proper right here! Best of luck for the following!
minecraft free download 2018
پنجشنبه 19 مهر 1397 12:53 ب.ظ
I'm amazed, I must say. Rarely do I come across a blog that's both educative
and amusing, and without a doubt, you have hit the nail on the head.

The problem is something not enough people are speaking intelligently about.

Now i'm very happy I stumbled across this during my hunt for something
regarding this.
minecraft free download 2018
چهارشنبه 18 مهر 1397 02:55 ق.ظ
My brother recommended I may like this website.

He used to be totally right. This post truly made my day.
You can not believe simply how much time I had
spent for this information! Thanks!
minecraft free download 2018
چهارشنبه 18 مهر 1397 12:21 ق.ظ
I was recommended this web site by my cousin.
I'm not sure whether this post is written by him as nobody else know
such detailed about my trouble. You are wonderful! Thanks!
minecraft
جمعه 13 مهر 1397 09:41 ب.ظ
I loved as much as you'll receive carried out right here.
The sketch is attractive, your authored subject matter
stylish. nonetheless, you command get got an nervousness over that you wish be
delivering the following. unwell unquestionably come
further formerly again as exactly the same nearly a
lot often inside case you shield this increase.
minecraft
سه شنبه 10 مهر 1397 09:04 ق.ظ
You could definitely see your enthusiasm within the article you write.
The sector hopes for more passionate writers like you who are not afraid to
say how they believe. At all times follow your heart.
minecraft
دوشنبه 9 مهر 1397 02:49 ب.ظ
Pretty! This has been a really wonderful article. Many thanks for
providing this information.
minecraft
دوشنبه 9 مهر 1397 02:27 ق.ظ
It is appropriate time to make some plans for the future and it is time to be happy.
I've read this post and if I may I want to recommend you
some attention-grabbing things or advice. Maybe you can write subsequent
articles referring to this article. I desire to learn even more things
about it!
minecraft
یکشنبه 1 مهر 1397 05:24 ب.ظ
Excellent post. I was checking continuously this blog and I'm impressed!
Extremely helpful information specifically the last part :) I care for such info a lot.
I was seeking this certain information for a very long time.
Thank you and best of luck.
viagra coupons
پنجشنبه 25 مرداد 1397 03:35 ب.ظ
comprare viagra senza ricetta medica
generic viagra available
10mg cialis daily
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر


نمایش نظرات 31 تا 60