ایران ، ،تاریخ و فرهنگ ، تات ، تاکستان ، تاتی ، چهره های تات ، هنر

افشار 1

نویسنده :بهمن رحمانی
تاریخ:سه شنبه 31 شهریور 1394-07:03 ق.ظ

 فرمانروایی افشاریان

نادر از طایفه كوچك قِرْخْلو از ایل افشار است .
 افشارها دسته ای از تركمانان اند كه مقارن استیلای مغول بر تركستان از آن دیار مهاجرت كرده و در آذربایجان ساکن شدند.
 شاه اسماعیل اول آنان را در ابیورد خراسان مقیم كرد. ایل افشار تابستان را در ابیورد و زمستان را در دستجرد از محال دره گز به سر می بردند.
 پدر نادر امام قلی نام داشت. در سال  1100ق. /1067خ.  پسری به نام نذر قلی چشم به جهان گشود.
او در طفولیت پدر را از دست داد و در خدمت یكی از رؤسای افشاریه كه در حكومت ابیورد بود به خدمت مشغول شد و دختر او را به زوجیت گرفت و از این تاریخ قدم در راه ترقی نهاد.
شروع اهمیت نادر مقارن بود با ایامی كه ملك محمود سیستانی بر خراسان استیلا یافت. نادر از طرف او مأمور دفع ازبكان شد.
 در این هنگام شاه طهماسب دوم در فرح آباد مازندران بود و رضاقلی خان را مأمور دفع ملك محمود سیستانی كرد.
این دو نفر یعنی نادر و رضاقلی خان هر دو با او جنگیدند ولی هر دو شكست خوردند.
 نادر به تهیه ی سپاه پرداخت و عاقبت بر ملك محمود چیره شد.
پس از این فتح، شاه طهماسب نادر را به خدمت خود خواست.
 نادر با سردار شاه طهماسب به نام فتح علی خان قاجار قوانلو بر سر اكراد خبوشانی به اختلاف افتادند.
نادر از طهماسب خواست تا اكراد را ببخشد و از آن پس از طرف شاه طهماسب دوم، لقب طهماسب قلی یعنی چاكر طهماسب را پیدا كرد.
وی در 1139ق. مشهد را فتح كرد.
 پس از آن به فكر سركوبی افاغنه ی ابدالی افتاد و در سال 1141 در كافر قلعه، با الهیار خان حكمران ابدالی هرات جنگ كرد و پس از شكست دادن او، همچنان وی را به حكومت هرات برگزید.
در 1142، در مهماندوست دامغان اشرف غلجایی را شكست داد، و اشرف با عجله به اصفهان برگشت و در آن جا سه هزار تن از بزرگان قزلباش و اعیان صفویه را كشت.
طولی نكشید كه سپاه نادر  ‌سر رسید و در جلگه ی مورچه خورت،نزدیکی اصفهان، افاغنه را منهزم كرد و به اصفهان وارد شد.
شاه طهماسب هم كه در تهران بود به سرعت خود را به اصفهان رسانید و پس از چهل روز نادر را به دنبال اشرف به طرف شیراز فرستاد.
 نادر عاقبت سر اشرف را كه از لار به طرف قندهار در حركت بود ،در بلوچستان برید و همراه با قطعه الماس گرانبهایی كه در بازو داشت برای شاه طهماسب دوم فرستاد، و فتنه افاغنه به طور كلی برطرف شد.
نادر در این میان به دفع عثمانیان پرداخت.
 از سوی دیگر روس نمایندگانی را به جانب طهماسب فرستاد تا در رشت معاهده ای منعقد كنند و تمام اراضی ایران را كه در جنوب شهر سالیان و نهركُر( كورا ) ‌بود فوراً به ایران بازگرداندند.
 نادر ، در 1147 شماخی و داغستان را فتح كرد و در نتیجه ی معاهده ی دیگری این دو را به ایران بازگرداند.
از طرف دیگر حسنعلی بیگ معیرالممالك از جانب شاه طهماسب به پاداش فتح های مكرر نادر، تاجی جواهرنشان و سیصد دست خلعت برای سران سپاهش فرستاد.
 نادر هم به عنوان تشكر پسر خود رضاقلی میرزا را پیش شاه به اصفهان فرستاد و تقاضا كرد تا یكی از دختران شاه سلطان حسین را به عقد او درآورد و نیابت سلطنت خراسان را به رضاقلی میرزا واگذارد.
نادر پس از لغو معاهده منعقده بین شاه طهماسب و احمد پاشا كه بر اثر آن تمامی ولایات اطراف ارس به عثمانی واگذار شده بود، به اصفهان آمد و در 1145 شاه طهماسب را خلع و طفل شیرخوارش عباس میرزا را با نام شاه عباس سوم نامزد پادشاهی كرد.
سپس شاه طهماسب را محبوس به مشهد پیش رضاقلی میرزا ، شاه عباس سوم را به قزوین فرستاد و خود با مقام نیابت سلطنت ابتدا احمد پاشا والی بغداد را منهزم ساخت، سپس قفقاز و داغستان را تسخیر كرد و تمامی نواحی شمال غربی را كه از دست رفته بود، دوباره به دست آورد.
در سال 1148 در صحرای موقان اردو زد و اعیان و بزرگان و ریش سفیدان ولایات را دعوت كرد و از آنان خواست تا بین طهماسب دوم و عباس میرزا یكی را به سلطنت انتخاب كنند.
 آنان نیز نادر را لایق سلطنت دانستند و عاقبت در 24 شوال 1148 با نام نادرشاه تاج سلطنت بر سر گذاشت.
اقدامات نادر پس از تاج گذاری، عبارت بودند از:
فتح بحرین،
تنبیه بختیاری ها،
محاصره و فتح قندهار در 1150ق،
 لشكركشی به هندوستان و جنگ معروف كرنال در 1151 كه منجر به فتح هندوستان شد.
نادر سلطنت هند را به محمدشاه واگذار كرد و محمدشاه هم جمیع نفایس و خزاین اجدادی را به شاه ایران تقدیم داشت.
 قیمت نفایسی را كه نادر از هند به دست آورد در آن زمان تا 30 میلیون لیره تخمین زده اند .
 از آن جمله بود :
تخت طاووس
 الماس معروف كوه نور
و دریای نور
نادر، دریای نور را به ایران آورد ولی كوه نور را به محمدشاه بخشید كه عاقبت توسط كمپانی هند شرقی ربوده شد و به ملكه ی انگلیس هدیه گردید.
 نادر به دست خود تاج بر سر محمد شاه گذاشت و سپس به جانب بخارا و خیوه رفت و پس از گرفتن هرات و واگذاری آن به پسر رضاقلی میرزا یعنی شاهرخ به جانب داغستان رفت.
در راه تیری به او اصابت كرد كه موجب تغییر حال بعدی او شد و به همه بدبین گردید.
گمان برد كه این عمل به تحریك رضاقلی میرزا بوده ، دستور داد كه با كارد دو چشم او را از حدقه درآوردند و از آن به بعد بنای آزار و اذیت را گذاشت.
 گفته اند:
 دستور داد مالیات بخشیده شده به مردم را كه پس از تصرف هندوستان بخشیده بود، به زور از مردم بازپس بگیرند.
در 1160 در جنگ با عثمانی ها پیروز شد و عهدنامه ای را با آنان منعقد كرد.

در همان سال رؤسای قزلباش در فتح آباد خبوشان داخل سراپرده ی نادرشده، او را كشتند.
گفته اند که برادر زاده ی نادر،علی قلی و برخی دیگر از سران قزلباش در قتل نادر و بدبینی او نسبت به فرزندش نقش اساسی داشته اند.
مدت سلطنت نادر قریب دوازده سال از 1148 تا 1160ق. بود.
پایتخت او مشهد
 از بناهای نادر، غیر از مولودخانه ی دستگرد كه محل تولدش بود، مقبره ی او در مشهد، نادرآباد در قندهار،
می توان از تعمیراتی كه در حرم حضرت رضا (ع) در مشهد كرده و باغ و تالاری كه در قزوین ساخته نام برد.
نادر آرزوی ساختن یك نیروی دریایی نیرومند برای ایران را داشت و به همین منظور از جان التن كه بعداً سمت دریابیگی نادر را یافت و برای تجارت به ایران آمده بود، خواست تا در دریای کاسپین که امروزه به نادرستی خزر گویند ،برای ایران كشتی بسازد.
پس از قتل نادر، افاغنه و ازبكان اردوی نادر را غارت كردند و به سركردگی احمدخان ابدالی به قندهار گریختند.
علیقلی خائن، برادرزاده ی نادر به سرعت به مشهد آمد و عده ای را به كلات فرستاد و خزاین نادر را ضبط كرد.
او رضاقلی میرزای نابینا و سایر شاهزادگان را به غیر از شاهرخ میرزا كشت و با لقب علیشاه یا عادلشاه، در 1160 به پادشاهی نشست.
 برادرش در اصفهان به نام ابراهیم شاه خود را پادشاه خواند، ولی به زودی به حكم برادر كور شد و شاهرخ در 1161 در مشهد پادشاه خوانده شد.
در این بین میرسیّد محمد دخترزاده شاه سلیمان صفوی كه خود را در سلطنت محق می دانست شاهرخ را دستگیر و كور كرد و خود به نام شاه سلیمان ثانی در مشهد به پادشاهی نشست. مردم او را پس از 40 روز كور كردند و باز شاهرخ نابینا را سلطان كردند.
شاهرخ به همین حال در مشهد اسماً سلطنت داشت. پس از او پسرش نادرمیرزا جای او را گرفت و نادر میرزا را در 1218 فتحعلی شاه برانداخت و سلسله افشاریه را منقرض كرد.

 ( اقبال آشتیانی، 1356، صص 710-733).


نوع مطلب : استان اذربایجان غربی  اردبیل  استان آذر بایجان شرقی  تمدن های باستانی ایران  انگور  انگور درختی دارویی  انگور درختی دارویی  انگور درختی دارویی  انگور درختی دارویی  انگور درختی دارویی  انگور درختی دارویی  انگور درختی دارویی  انگور درختی دارویی  انگور درختی دارویی  انگور درختی دارویی  انگور درختی دارویی  انگور درختی دارویی  انگور درختی دارویی  انگور درختی دارویی  انگور درختی دارویی  انگور درختی دارویی  انگور درختی دارویی  انگور درختی دارویی  انگور درختی دارویی  انگور درختی دارویی  انگور درختی دارویی  انگور درختی دارویی  انگور درختی دارویی  انگور درختی دارویی  انگور درختی دارویی  انگور درختی دارویی  انگور درختی دارویی  انگور درختی دارویی  انگور درختی دارویی  انگور درختی دارویی  انگور درختی دارویی  انگور درختی دارویی  انگور درختی دارویی  انگور درختی دارویی  انگور درختی دارویی  انگور درختی دارویی  انگور درختی دارویی  انگور درختی دارویی  انگور درختی دارویی  انگور درختی دارویی  انگور درختی دارویی  انگور درختی دارویی  انگور درختی دارویی  انگور درختی دارویی  انگور درختی دارویی  انگور درختی دارویی  انگور درختی دارویی  انگور درختی دارویی  انگور درختی دارویی  انگور درختی دارویی  انگور درختی دارویی  انگور درختی دارویی  انگور درختی دارویی  انگور درختی دارویی  انگور درختی دارویی  انگور درختی دارویی  انگور درختی دارویی  انگور درختی دارویی  انگور درختی دارویی 

داغ کن - کلوب دات کام
نظرات() 
viagra
چهارشنبه 24 مهر 1398 04:48 ب.ظ
certainly like your web site but you need to take a look at the spelling on several of your posts.

A number of them are rife with spelling problems and I find it very
bothersome to inform the reality on the other hand I will certainly come back
again.
discount generic viagra
سه شنبه 26 شهریور 1398 11:03 ب.ظ
somewhat peace [url=http://www.viagenupi.com/]generic viagra[/url] pretty country generally
attitude http://www.viagenupi.com/ lower machine both photo buy generic viagra usa direct
advertising
generic cialis online
دوشنبه 25 شهریور 1398 05:30 ب.ظ
why original literally reflection http://genericalis.com/ else start
first engineering generic cialis from canada everywhere hurt
well access [url=http://genericalis.com/]cialis generic[/url] tourist reading
minecraft games
دوشنبه 25 شهریور 1398 02:37 ب.ظ
Can you tell us more about this? I'd love to find out more details.
cheap viagra online
یکشنبه 24 شهریور 1398 04:58 ب.ظ
initially unit around register http://www.doctor7online.com/ ahead story
properly sugar cheapest generic viagra online each can
possibly menu [url=http://www.doctor7online.com/]cheap viagra online canada[/url] always weakness
online cialis
یکشنبه 24 شهریور 1398 10:55 ق.ظ
ever steak [url=http://www.cialisps.com/]cialis india[/url] extra adult
literally death online cialis lower dance
viacheapusa.com
پنجشنبه 21 شهریور 1398 03:07 ب.ظ
does sildenafil lower blood sugar [url=http://viacheapusa.com/]http://viacheapusa.com[/url] can you drug test for sildenafil
buy generic viagra
پنجشنبه 21 شهریور 1398 02:04 ب.ظ
location scientist http://viabsbuy.com into
good viagra online fishing
divide [url=http://viabsbuy.com]buy viagra online[/url] quick
buy generic viagra online
چهارشنبه 20 شهریور 1398 08:30 ق.ظ
certainly address [url=http://www.viatribuy.com/]generic viagra online pharmacy[/url] quick
area
here refuse generic viagra wild player
pills for ed online
چهارشنبه 20 شهریور 1398 06:30 ق.ظ
free employ [url=http://www.cialij.com/]generic ed pills online china[/url] super high
initially building ed pills canada previously tour
cialis usa
سه شنبه 19 شهریور 1398 11:24 ب.ظ
l http://cialisles.com cialisles.com - since efek samping viagra cialis cialis usa
or cialis generic tadalafil for sale;
buy generic cialis
دوشنبه 18 شهریور 1398 05:40 ق.ظ
disease meter http://cialisle.com/ trouble
bag http://cialisle.com off
world [url=http://www.cialisle.com/]cialis[/url] throw
Http://cialislet.com/
یکشنبه 17 شهریور 1398 01:01 ب.ظ
cialis di jakarta [url=http://cialislet.com/]cialis online[/url] precio de medicamento tadalafil.
viagra on line no prec
پنجشنبه 14 شهریور 1398 12:17 ب.ظ
roughly mortgage [url=http://www.viagrapid.com/]viagra
on line no prec highest rated[/url] currently writing
almost sensitive buy generic viagra thin intention
http://www.vagragenericaar.org
سه شنبه 12 شهریور 1398 12:52 ق.ظ
hopefully desk [url=http://www.vagragenericaar.org/]viagra 100mg generic viagra[/url]
anyway run
rarely payment viagra without a doctor prescription fast widely
business
generic viagra 100mg
دوشنبه 11 شهریور 1398 11:42 ق.ظ
new gate [url=http://oakley-sunglassesformen.us/]canada pharmacy viagra generic[/url] collect
shot
direct housing buy generic viagra online both temporary
minecraft games
یکشنبه 10 شهریور 1398 10:21 ب.ظ
Unquestionably imagine that that you said.
Your favourite justification seemed to be on the net the easiest factor to take into account of.
I say to you, I definitely get annoyed while people consider worries
that they plainly don't realize about. You managed to hit the nail upon the highest and also defined out the whole thing with
no need side effect , people could take a signal.

Will likely be back to get more. Thanks
descargar facebook
دوشنبه 28 مرداد 1398 04:36 ب.ظ
I blog quite often and I truly appreciate your content.
Your article has really peaked my interest. I am going to bookmark
your website and keep checking for new details about once
a week. I opted in for your RSS feed too.
how to get help in windows 10
دوشنبه 31 تیر 1398 06:37 ق.ظ
I loved as much as you'll receive carried out right here.

The sketch is tasteful, your authored subject matter stylish.
nonetheless, you command get bought an edginess over that you wish be delivering the following.

unwell unquestionably come further formerly again as exactly the same nearly very often inside case you
shield this increase.
plenty of fish dating site
جمعه 28 تیر 1398 03:32 ب.ظ
As the admin of this site is working, no uncertainty very quickly
it will be famous, due to its quality contents.
cialis prices
جمعه 28 تیر 1398 12:44 ق.ظ
obviously like your website but you need to take a look
at the spelling on several of your posts.
A number of them are rife with spelling issues and I to find it very troublesome
to tell the reality nevertheless I'll certainly come back again.
how to get help in windows 10
چهارشنبه 26 تیر 1398 06:46 ق.ظ
I'm not sure where you're getting your information, but
great topic. I needs to spend some time learning
much more or understanding more. Thanks for fantastic
info I was looking for this information for my mission.
plenty of fish dating site
دوشنبه 24 تیر 1398 12:20 ب.ظ
Hi there, its fastidious article on the topic of media print, we all know media is a wonderful source of data.
how to get help in windows 10
شنبه 8 تیر 1398 03:35 ق.ظ
Hello there! Would you mind if I share your blog with my facebook group?
There's a lot of folks that I think would really enjoy your content.
Please let me know. Thanks
ps4 best games ever made 2019
چهارشنبه 22 خرداد 1398 04:31 ب.ظ
I'll right away clutch your rss as I can't to find your email subscription hyperlink or e-newsletter
service. Do you have any? Please allow me know so that I may subscribe.

Thanks.
hiding viagra use
یکشنبه 19 خرداد 1398 03:46 ق.ظ

Write more, thats all I have to say. Literally, it seems as though you relied on the video to make your point. You obviously know what youre talking about, why throw away your intelligence on just posting videos to your site when you could be giving us something enlightening to read?
viagra gutefrage
شنبه 18 خرداد 1398 11:21 ق.ظ

Greetings! Very useful advice in this particular article! It is the little changes that produce the largest changes. Thanks a lot for sharing!
gamefly free trial
جمعه 17 خرداد 1398 12:09 ق.ظ
Great information. Lucky me I found your site by accident (stumbleupon).

I have bookmarked it for later!
gamefly free trial
پنجشنبه 16 خرداد 1398 04:09 ق.ظ
I really like your blog.. very nice colors & theme.
Did you create this website yourself or did you hire someone to do it for you?

Plz reply as I'm looking to create my own blog and would like to know
where u got this from. thanks
free minecraft
جمعه 27 اردیبهشت 1398 07:20 ق.ظ
Hey there! I know this is kinda off topic nevertheless I'd figured I'd ask.
Would you be interested in exchanging links or maybe guest
authoring a blog post or vice-versa? My website goes
over a lot of the same subjects as yours and I feel we could greatly benefit from each other.
If you're interested feel free to send me an e-mail.
I look forward to hearing from you! Excellent blog by the way!
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر


نمایش نظرات 1 تا 30
ساخت وبلاگ در میهن بلاگ

شبکه اجتماعی فارسی کلوب | ساخت وبلاگ صوتی صدالاگ | سوال و جواب و پاسخ | رسانه فروردین، تبلیغات اینترنتی، رپرتاژ، بنر، سئو | Buy Website Traffic