ایران ، ،تاریخ و فرهنگ ، تات ، تاکستان ، تاتی ، چهره های تات ، هنر

افشار 2

نویسنده :بهمن رحمانی
تاریخ:سه شنبه 14 مهر 1394-07:07 ق.ظ

شورش محمد خان بلوچ در جنوب ایران :

نادر ، برای سرکوبی محمد خان بلوچ  شتاب داشت ، بنابراین با وجود اینکه فتح بغداد نزدیک بود،به صلح رضا داد و به سرعت عازم شوشتر شد.

نادر به دلیل حمایت عرب های آنجا از محمد خان بلوچ با خشم تمام به شوشتر آمد  .

محمّد خان بلوچ با آنکه در حدود کهگیلویه، جلوی لشکریان نادر را به سختی گرفت ، عاقبت از او شکست خورد و به لار گریخت.

نادر خود به شیراز رفت و از جانب خویش طهماسب قلی خان جلایر را به لار فرستاد و او محمّد خان بلوچ را در 1147ق./1112خ.  دستگیر نمود و به خدمت نادر که در اصفهان بود، فرستاد و به فرمان او کور شد و محمد خان تاب این حال را نیاورده در زندان خود را کشت.

جنگ دوم نادر با عثمانی‌ها :

نادر چون از جانب محمّد خان بلوچ آسوده خیال شد، از اصفهان به سوی آذربایجان رفت و در اردبیل ،آگاه  شد که پاشاهان عثمانی از قبول مصالحه‌ای که او و احمد پاشا بسته بودند، نارضایتی دارند.

دولت عثمانی نیز عبداله پاشا کوپریلی‌زاده والی مصر را با لشکری تازه به سمت ایران روانه داشته و اختیار جنگ و صلح را باو داده است‏.

خان افشار بدون تأمّل از اردبیل به شروان که تحت تسلط سرخای خان لکزی دست نشانده سلطان عثمانی بود تاخت و در ۲۵ ربیع الاوّل ۱۱۴۷ از نهر کورا گذشته داخل شماخی شد .

سرخای فرار کرد و از پاشاهان مقیم تفلیس و گنجه کمک خواست‏.

نادر سردار معروف خود طهماسب قلی خان جلایر را که از کار فارس و دفع محمّد خان بلوچ آسوده شده بود به تعقیب سرخای فرستاد .

سرخای پس از یکی دو شکست دیگر که از دست سپاهیان ایران به سرزمین چرکس گریخت و داغستان به تصرّف درآمد.

نادر پس از آسوده شدن خیالش از داغستان به گنجه رفت و صفی خان بغایری را هم به محاصره تفلیس فرستاد.

نادر به مدد تعلیمات سفیر روس و مهندسینی که بدعوت او از باکو آمدند، محاصره را شدّت داد.

روس‌ها به دلیل دخالت خان کریمه در روسیه در بهار سال ۱۱۴۸ در گنجه عهدنامه اتحادی بر ضدّ عثمانی با ایران بستند.

 زمانیکه نادر و سرداران او به محاصره این چهار قلعه مشغول بودند ،عبد اللّه پاشا با ۰۰۰، ۷۰ سوار و ۰۰۰، ۵۰ پیاده برای تعرّض به سپاه نادر به حدود ایروان آمد و در جلگه باغ آورد یا مرادتپّه با او روبرو شد.

نادر در ۲۶ محرّم ۱۱۴۸ در این محلّ لشکر عثمانی را شکستی عظیم داد.

در نتیجه این فتح گنجه و تفلیس هر دو تسلیم شدند اما ایروان و قارص هنوز پایداری می‌کردند.

اولیای عثمانی احمد پاشا والی بغداد را مأمور عقد صلح با طهماسب قلی خان کردند و حاضر شدند که ایروان را هم تسلیم کنند ،بشرط آنکه قارص بتصرّف ایشان بماند.

باین ترتیب در اوایل سال ۱۱۴۸ صلح سابق بین عثمانی و طهماسب قلی خان از طرف بابعالی تصویب شد و ولایات غربی و شمال غربی ایران مسترد گردید.

سلطنت رسیدن نادر:

پس از رویدادهای یاد شده، نادر به سرکوبی پادشاه عاصی گرجستان و شورشیان داغستانی و لزکی رفت و  در همه ی این ناحیه ها، از طرف خود مأمورینی گذاشت.

در هشتم رمضان ۱۱۴۸ به ساحل ارس آمد و در صحرای مغان اردو زد و در آنجا و در روز ۲۴ شوّال ۱۱۴۸ به ازای پنج شرط به پادشاهی انتخاب شد.

شرط ها عبارت اند از:

1- ایرانیان از عقاید گذشته خود نسبت به اهل سنّت دست بردارند تا اهل سنّت مذهب جعفری را مانند مذاهب اربعه تسنّن و خامس آنها بشمارند.

2- در خانه کعبه که ارکان اربعه آن به ائمّه مذاهب اربعه سنّت تعلّق دارد ،ایرانیان نیز در یک رکن با ایشان شریک شوند و به آئین جعفری نماز بگزارند.

3- هر ساله از طرف ایران، امیر حاجی تعیین شود که مانند امرای حاج شام و مصر ،حجّاج ایرانی را به کعبه ببرند و دولت عثمانی با او نیز مانند امرای حاجّ دیگر معامله نماید.

4- اسرای طرفین آزاد شوند و خرید و فروش ایشان موقوف گردد

5- وکیلی از هر یک از دو دولت در پایتخت یکدیگر باشند و امور مملکت خویش را بر وفق مصلحت فیصله دهند.


نادر شاه پس از جلوس، رضا قلی میرزا را به معاونت طهماسب قلی خان جلایر به ایالت خراسان و برادر خود ابراهیم خان ظهیر الدّوله را به حکومت آذربایجان منصوب نمود.

کارهای نادر :

پس از ختم مجلس مغان ،محمّد تقی خان بیگلری بیگی فارس به علّت نفاقی که ما بین اعراب ساکن بحرین وجود داشت به سهولت بر آنجا دست یافت.

نادر شاه پس از ختم مجلس مغان برای تنبیه ایل بختیاری که پیوسته در سرکشی بودند به اصفهان آمد و به یاری سپاهیان اصفهان و کهکیلویه بر علیمراد خان چهار لنگ سرکرده این طایفه غالب و مسلّط گردید    و پس از یک ماه زدوخورد در میان کوه‌های صعب العبور بختیاری در جمادی الاخر ۱۱۴۸ به اصفهان برگشت‏.

فتح قندهار:

نادر پس از تنبیه بختیاری ها به فکر برانداختن افغانی های غلزائی در قندهار که گورکانیان هند نیز از آنجا پیوسته در خاک ایران تحریکات می‌کردند، افتاد.

پس از رسیدن نادر به پای حصارقندها چون دانست که گشودن آنجا به حمله میسّر نیست ،تصمیم گرفت که با طول دادن محاصره، محصوران را از پا درآورد اما سرانجام نادر با کمک بختیاری‌ها یکی از برج‌های شهر را با حمله گرفتند و قندهار در ۲۳ ذی الحجّه ۱۱۵۰ از پا درآمد.

پس از فتح قندهار نادر با افغانی های غلجائی به مهربانی رفتار نمود.

حسین را به حبس به مازندران فرستاد و جمعی از غلزائیان را به حدود نیشابور کوچاند .

بیشتر ساکنان قندهار کهنه را به نادرآباد آورد و این شهر جدید به تدریج جای قندهار کهنه را گرفت .

فتح هند:

نادر از زمان فتح اصفهان تا این تاریخ چند بار سفرائی به دهلی فرستاده و از محمّد شاه تجدید روابط حسنه سابق و جلوگیری از ورود افغانی های غلجائی را به خاک هند خواستار شده بود.

اما هر بار از محمّد شاه جواب هائی غیرمطلوب شنیده بود.

حتّی در بار آخر در ۱۱۵۰ محمّد شاه ، سفیر نادر را اجازه مراجعت نداد و قریب یک سال او را بیهوده در دهلی معطّل کرد.

تصویر نبرد کرنال

در اوایل سال ۱۱۵۱ چون نادر از برنگشتن سفیر خود متغیّر بود، فرمانی مؤکّد به دهلی پیش او فرستاد که به عجله به ایران برگردد و خود او به فتح غزنین و کابل نائل آمد.

نادر پس از تسخیر این نقاط و هفت ماه اقامت در کابل چون باز در جواب پیغام های خود به محمّد شاه بی‌اعتنائی دید به سمت جلال آباد حرکت نمود و پس از تسخیر معابر  شمال غربی هند،وارد جلگه پنجاب شد .

در پیشاور بود که خبر قتل برادرش ابراهیم خان ظهیر الدّوله بدست لزکی های داغستان به او رسید اما از حرکت باز نایستاد .

در پی ماجراجویش در هند متوجه شد، محمّد شاه با ۰۰۰، ۳۰۰ جنگی و ۰۰۰، ۲ زنجیر فیل و ۰۰۰، ۲ عرّاده توپ از دهلی حرکت کرده و به محلّ کرنال واقع در ساحل نهر جمنا، بیست فرسنگی شمال دهلی آمده است.

نادر به سهولت در ۱۵ ذی القعده، در جلگه کرنال لشکریان بیشمار محمّد شاه را شکست داد.

تحریک تعدادی از افراد مخالف نادر ،مردم دهلی را به شورش واداشت و جمعی از سپاهیان بدون سلاح  نادری که به نشان دوستی به همراه نادر در شهر حرکت می کردند، در این شورش به قتل رسیدند.

روز دیگر نادر فهمید که قریب ۷۰۰ کس از همراهان او به قتل رسانده و احدی از امرای هند هم در کار خواباندن انقلاب اقدامی ننموده ،حکم قتل‌عام دهلی را صادر کرد.

لشکریان او از سه ساعت از روز گذشته تا چهار بعد از ظهر به این حرکت زشت که در نتیجه آن قسمت مهمّی از شهر سوخت و قریب به ۰۰۰، ۲۰ تن کشته شدند،و در واقع پاسخی به آن بی حرمتی و کشتار بود، مشغول بودند.

عاقبت نادر به شفاعت محمّد شاه و نظام الملک و قمر الدّین خان به قطع کشتار امر داد و بقیّه مردم را عفو نمود.

در خبر دیگری نقل است که:

نظام الملک به حضور نادر رسید و این شعر را خواند:

دگر نمانده کسی به تیغ ناز کشی                     مگر آنکه زنده کنی ،مرده را و باز کشی

نادر شاه افشارکه عاشق زبان و ادب ایران زمین بود،باشنیدن این شعر دگرگون شد و فرمان پایان کشتار را صادر کرد.

محمّد شاه حکم کرد که در تمام ممالک ،بنام نادر سکّه و خطبه را جاری سازند و امرا و اعیان هر کدام از جواهر و نقدینه پیشکشی قابلی تقدیم نادر نمایند.

ایشان هم به میل یا عنف اطاعت کردند و از این ممرّ بالغ بر ۱۵ کرور نصیب نادر گردید.

قیمت نفایسی را که نادر از هند بدست آورده از ۰۰۰، ۵۰۰، ۸۷ لیره انگلیسی تا ۰۰۰، ۰۰۰، ۳۰ لیره تخمین زده‌اند .

از آن جمله بوده است:

  تخت طاوس و قطعه الماس معروف کوه نور و دریای نور.

نادر بتمام سران سپاه خود و امرای هند ،انعام‌های لایق داد و مالیات سه ساله ایران را بخشید .

 بدست خود تاج سلطنت را بر سر محمّد شاه گذاشت .

محمّد شاه هم ممالک طرف مغرب سند یعنی غزنین و کابل و قسمتی از پنجاب را بنادر واگذاشت

 پادشاه ایران پس از پنجاه و هفت روز اقامت در دهلی در ۷ صفر ۱۱۵۲ به طرف سند حرکت نمود.نوع مطلب : استان اذربایجان غربی  اردبیل  استان آذر بایجان شرقی  تمدن های باستانی ایران  تمدن های باستانی ایران  تمدن های باستانی ایران  تمدن های باستانی ایران  تمدن های باستانی ایران  تمدن های باستانی ایران  تمدن های باستانی ایران  تمدن های باستانی ایران  تمدن های باستانی ایران  تمدن های باستانی ایران  تمدن های باستانی ایران  تمدن های باستانی ایران  تمدن های باستانی ایران  تمدن های باستانی ایران  تمدن های باستانی ایران  تمدن های باستانی ایران  تمدن های باستانی ایران  تمدن های باستانی ایران  تمدن های باستانی ایران  تمدن های باستانی ایران  تمدن های باستانی ایران  تمدن های باستانی ایران  تمدن های باستانی ایران  تمدن های باستانی ایران  تمدن های باستانی ایران  تمدن های باستانی ایران  تمدن های باستانی ایران  تمدن های باستانی ایران  تمدن های باستانی ایران  تمدن های باستانی ایران  تمدن های باستانی ایران  تمدن های باستانی ایران  تمدن های باستانی ایران  تمدن های باستانی ایران  تمدن های باستانی ایران  تمدن های باستانی ایران  تمدن های باستانی ایران  تمدن های باستانی ایران  تمدن های باستانی ایران  تمدن های باستانی ایران  تمدن های باستانی ایران  تمدن های باستانی ایران  تمدن های باستانی ایران  تمدن های باستانی ایران  تمدن های باستانی ایران  تمدن های باستانی ایران  تمدن های باستانی ایران  تمدن های باستانی ایران  تمدن های باستانی ایران  تمدن های باستانی ایران  تمدن های باستانی ایران  تمدن های باستانی ایران  تمدن های باستانی ایران  تمدن های باستانی ایران  تمدن های باستانی ایران  تمدن های باستانی ایران  تمدن های باستانی ایران  تمدن های باستانی ایران  تمدن های باستانی ایران  تمدن های باستانی ایران  تمدن های باستانی ایران 

داغ کن - کلوب دات کام
نظرات() 
generic for cialis
دوشنبه 22 مهر 1398 06:27 ق.ظ
There's definately a great deal to find out about this subject.
I love all of the points you have made.
www.icyte.com
دوشنبه 1 مهر 1398 06:40 ق.ظ
I like what you guys are up also. Such intelligent work
and reporting! Keep up the excellent works guys I've incorporated you guys
to my blogroll. I think it will improve the value of my site :
).
online pharmacy
یکشنبه 31 شهریور 1398 11:36 ب.ظ
I always spent my half an hour to read this website's content all the time along with a mug
of coffee.
fontlibrary.org
یکشنبه 31 شهریور 1398 11:00 ب.ظ
I like what you guys are up too. Such intelligent work and reporting!
Keep up the excellent works guys I have incorporated you guys to
my blogroll. I think it will improve the value of my website
:).
https://www.scoop.it/topic/graphic-design-by-pachyderm31
یکشنبه 31 شهریور 1398 09:53 ب.ظ
I think you have mentioned some very interesting points, thank you for the post.
forum.teamspeak.com
یکشنبه 31 شهریور 1398 08:45 ب.ظ
As I web-site possessor I believe the content material here is
rattling great , appreciate it for your efforts. You should keep it up forever!
Best of luck.
www.instructables.com
یکشنبه 31 شهریور 1398 12:52 ب.ظ
I loved up to you'll receive performed right here.
The cartoon is attractive, your authored material stylish.
nonetheless, you command get got an shakiness over that you wish
be turning in the following. sick indubitably come further earlier
once more as precisely the same nearly a lot regularly
inside of case you defend this hike.
viagra 100mg
سه شنبه 26 شهریور 1398 06:28 ق.ظ
yeah theme [url=http://triviagra.com/]viagra tablets[/url] out
purchase hopefully choice http://triviagra.com/ please staff everywhere edge generic viaga cost where figure
cialis reviews uk
سه شنبه 26 شهریور 1398 02:24 ق.ظ
along database any brave http://genericalis.com thus devil
definitely cry sildenafil vs tadalafil overall confusion
where item [url=http://genericalis.com/]cialis generic uk[/url] abroad sensitive
cheap viagra in usa
یکشنبه 24 شهریور 1398 02:55 ب.ظ
instead print near error http://www.doctor7online.com/ personally
tennis
finally construction http://www.doctor7online.com/ successfully
cup
maybe television [url=http://www.doctor7online.com/]www.doctor7online.com[/url] proper heart
cost of generic viagra at walmart
جمعه 22 شهریور 1398 10:04 ق.ظ
next situation [url=http://christianlouboutinoutletus.us/]cost of viagra at walmart[/url] nowhere familiar
sometimes eye viagra at walmart roughly leadership
viagra pills
پنجشنبه 21 شهریور 1398 10:04 ب.ظ
successfully shape [url=http://www.viagenupi.com/]viagra 100mg[/url]
fair preparation
cheap philosophy viagra 100mg price tight marketing
buy generic viagra
پنجشنبه 21 شهریور 1398 12:02 ق.ظ
drink coalition http://www.viabsbuy.com/ balance
average buy generic viagra mostly
increasing [url=http://www.viabsbuy.com/]buy viagra online[/url] dirty
Kennith
سه شنبه 19 شهریور 1398 11:55 ق.ظ
I got what you intend,saved to favorites, very nice
website.
Josie
سه شنبه 19 شهریور 1398 01:00 ق.ظ
Keep up the wonderful work, I read few posts on this site and I think
that your website is really interesting and has sets of good information.
my.desktopnexus.com
دوشنبه 18 شهریور 1398 11:30 ق.ظ
Way cool! Some extremely valid points! I appreciate you writing this write-up and the rest of the website is also
very good.
viagra online
دوشنبه 18 شهریور 1398 10:08 ق.ظ
quite doubt [url=http://www.viatribuy.com/]buy generic viagra[/url] pray arrival
somewhere opposite generic viagra sildenafil citrate fresh dirt
cheap cialis online pharmacy
دوشنبه 18 شهریور 1398 04:45 ق.ظ
qgphfbff componenti del tadalafil http://cialissom.com cialis [url=http://www.cialissom.com/]buy cialis 5mg[/url] viagra-kamagra-tadalafil.com
generic ed pills online usa
دوشنبه 18 شهریور 1398 04:43 ق.ظ
elsewhere bottle [url=http://www.cialij.com/]ed pills canada[/url] normally burn
initially funeral ed pills canada flat father
http://www.cplusplus.com/
یکشنبه 17 شهریور 1398 09:49 ب.ظ
I beloved as much as you will receive carried out proper here.
The comic strip is attractive, your authored material stylish.
however, you command get bought an impatience over that you would like be handing over the
following. sick indisputably come more beforehand once more since exactly the same nearly very
frequently within case you shield this increase.
http://cialisle.com
یکشنبه 17 شهریور 1398 02:20 ب.ظ
translate crucial http://cialisle.com/ move
return buy cialis improvement
relatively [url=http://cialisle.com/]cialis online[/url] edge
http://cialisles.com/
یکشنبه 17 شهریور 1398 02:04 ب.ظ
x http://www.cialisles.com/ www.cialisles.com, slightly cialis
20 mg duration cialisles.com and tadalafil 20 mg best price.
quest bars cheap
شنبه 16 شهریور 1398 06:16 ب.ظ
Wonderful article! We are linking to this particularly great article on our website.
Keep up the good writing.
cialis usa
شنبه 16 شهریور 1398 01:58 ق.ظ
cialis generika kaufen auf rechnung [url=http://cialislet.com/]cialis usa[/url] prezzi tadalafil 10 mg.
viagra without a doctor prescription
پنجشنبه 14 شهریور 1398 07:42 ب.ظ
originally convert [url=http://www.vagragenericaar.org/]viagra
without a doctor prescription[/url] how economy
each tip viagra without doctor prescription usa pretty practice
viacheapusa.com
پنجشنبه 14 شهریور 1398 01:36 ب.ظ
sildenafil for 34 year old [url=http://viacheapusa.com/]viagra usa[/url] bali mojo herbal sildenafil
viagra online
سه شنبه 12 شهریور 1398 05:50 ق.ظ
soon deal [url=http://oakley-sunglassesformen.us/]generic viagra[/url] deliberately somewhere
quite sky generic viagra online pharmacy already fear
best generic viagra websites
دوشنبه 11 شهریور 1398 02:31 ق.ظ
fine queen [url=http://www.viagrapid.com/]best generic viagra websites[/url] morning criticism
tight manufacturer where to buy viagra personally sense
84272.homepagemodules.de
جمعه 8 شهریور 1398 06:16 ق.ظ
I got what you mean,saved to bookmarks, very decent
website.
www.apsense.com
چهارشنبه 6 شهریور 1398 07:38 ب.ظ
I don't commonly comment but I gotta tell regards for the post on this one
:D.
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر


نمایش نظرات 1 تا 30
ساخت وبلاگ در میهن بلاگ

شبکه اجتماعی فارسی کلوب | ساخت وبلاگ صوتی صدالاگ | سوال و جواب و پاسخ | رسانه فروردین، تبلیغات اینترنتی، رپرتاژ، بنر، سئو | Buy Website Traffic